Posts Tagged ‘religion’

Religionsseksuell kjedsommelighet

søndag, juli 31st, 2011

Jeg har hatt Dag Øistein Endsjøs “Sex og religion” liggende på hyllen en stund, og i grunnen gledet meg til å komme i gang med den. Jeg liker å lese populærvitenskap og populærhumaniora, og som enhver tabloidredaktør kan fortelle deg, alle liker å lese om sex. Sex er jo en ganske sentral ingrediens i de fleste menneskers liv – noen ville driste seg til å si avgjørende.

Desto større var skuffelsen da jeg kom i gang med boken. Det skal godt gjøres å skrive kjedelig om sex, enda mindre om kombinasjonen sex og religion, men det er akkurat det forfatteren har klart.

For det første er boken ekstremt repetitiv. Poenger som godt kunne vært avklart på et avsnitt eller to fyller flere sider, og kommer gjerne tilbake et par ganger til senere i kapittelet, og med nesten samme vinkling i neste kapittel.

Dernest er den svært ordrik. Ved å slå opp på en tilfeldig side mens jeg skriver dette kan jeg gi et eksempel: “Mange ganger er det vanskelig å se i hvilken grad det i det hele tatt er mulig å identifisere spesifikke religionsseksuelle regler for homosex.” Denne typen vendinger er regelen heller enn unntaket, og gjør teksten tørr og tunglest.

De to faktorene over gjør at det er vanskelig å følge en rød tråd i teksten. Det kan virke som strategien har vært å pøse på med absolutt alle detaljer forfatteren har klart å finne kilder på. Det ville vært en fordel med en strammere redigering, både av kildetilfang og presentasjon.

Selv om dette ikke oppgis i klartekst, har forfatteren en tydelig agenda i forsvaret av homofili. Dette temaet tar overhånd og kommer i veien for en nøytral og opplysende gjennomgang av fagstoffet. Homosex har en framtredende plass i alle kapitlene, og den presenterende stemmen glir jevnlig over i agitasjon. I etterkant ser jeg på Wikipedia at Endsjø er omtalt som “en viktig ideolog i den norske homobevegelsen”. Det i seg selv har jeg ikke noe problem med, men det hadde forekommet meg ærligere å presentere boken som et forsvarsskrift for homofili enn som en på overflaten nøytral fagbok om sex og religion i et historisk perspektiv. I så fall ville jeg lest den med andre forventninger.

Alt er riktignok ikke svart. Boken inneholder utvilsomt mye informasjon for den som leter, og for de som ønsker å lære mer er kildelisten omfangsrik. Likevel er hovedinntrykket at jeg har kjedet meg gjennom en massiv mengde fyllord for å ikke egentlig lære så mye jeg ikke visste fra før.

Tåkefulle ytringer

søndag, januar 25th, 2009

Jeg henger litt etter i svingene, den siste uken har vært hektisk. Derfor har du sikkert lest dette i en annen blogg allerede, eller for den saks skyld i nærmeste avis. Regjeringen ønsker nemlig å fjerne blasfemiparagrafen, men utvide loven om hatefulle ytringer. Nå skal “kvalifiserte angrep på religion eller livssyn” legges til i straffelovens §185. Denne loven omfatter i dag trusler og hat-ytringer på grunn av etnisitet, seksuell legning, funksjonshemning – og dessuten religion og livssyn. Det er altså snakk om utvidelse av et allerede eksisterende vern – og, om jeg tolker regjeringens pressemelding korrekt, et utvidet vern som kun skal gjelde religion og livssyn, ikke de øvrige gruppene som er dekket i paragrafen.

Et lovvern for spesielle, utvalgte grupper i samfunnet er problematisk i seg selv, fordi det alltid vil finnes grupper som er utelatt. I teorien skulle ikke en slik utvelgelse være nødvendig. Det er historiske og symbolske årsaker til at man har valgt å gi et ekstra sterkt vern til grupper som i praksis har vært spesielt utsatte.

Dernest er det en sentral forskjell mellom punktet om religion og livssyn og de øvrige tre punktene. Svart, funksjonshemmet og homofil er noe du er, mens religion og livssyn er noe du velger.  Det ligger noe selvsagt i at man skal slippe å bli hetset og truet for egenskaper man ikke har valgt selv og ikke kan velge bort. Det er mer problematisk (men ikke nødvendigvis galt) å gi et lovvern til grupper som defineres av et valg – et valg om å tro på en gud, eller en annen gud, eller å ikke tro på en gud.

Nøkkelen her er hva vernet består i. I dag nevner loven trusler, forhånelse,  hat, forfølgelse og ringeakt. I seg selv gir dette rom for ganske vid fortolkning. I praksis har domstolene vært svært restriktive med å dømme etter denne paragrafen, som alltid må veies opp mot ytringsfriheten. Man kan bare spekulere i hva regjeringen ønsker ved å utvide vernet for religion spesifikt. De har nemlig vært svært ulne i forhold til hva de faktisk ønsker å oppnå. Fortolkningen av loven skal nemlig avgjøres senere, i en “ikrafttredelsesproposisjon”. Man skal altså vedta en lov uten å vite hva man vedtar. Det i seg selv bør få varselklokkene til å ringe.

Du kan signere et opprop mot lovforslaget på opprop.info.

Å gruble eller ikke å gruble

tirsdag, desember 16th, 2008

Jeg er ikke et spesielt grublende menneske. I de fleste spørsmål i livet, både de små (kjøpe de røde skoene eller de oransje skoene? Implementere dette i php eller perl?) og de store (finnes det en Gud? Flere?) tenker jeg litt, tar en rask avgjørelse, og får ting til å fungere med det valget jeg har tatt. Likevel (eller kanskje nettopp derfor) setter jeg pris på andre tilnærminger til disse leve-greiene som vi driver med. Min venn Didrik skriver om tro og tvil. – For mens troen kan skille oss mennesker fra hverandre, så er tvilen vår påfallende lik, skriver han.

Det er strengt tatt en måneds tid siden det ble skrevet, men siden har blitt stående åpen i nettleseren min i påvente av at jeg skulle gjøre ett eller annet med den. Så det gjør jeg nå. Les og grubl! Eller la være å grubl, hvis det passer deg bedre. Hvis du ikke føler for å gruble over de store mysteriene i livet kan du kanskje gruble litt over det fine ordet “gruble”.

Hemmelig tvangsmedlemsskap for liten og stor

fredag, oktober 24th, 2008

Som de fleste antakelig vet, er det mange som er medlem av kirken uten at de aner det selv. Dette er fordi kirken ved innføring av dataregister enkelt og greit meldte inn alle som sto i folkeregisteret, med enkelte unntak. Jeg kunne sagt mye om den praksisen, men det har mange gjort før meg, så jeg skal fatte meg i korthet.

Ved tre-fire forskjellige anledninger har jeg henvendt meg til kirken for å forsøke å få greie på om jeg er medlem eller ikke. Jeg har snakket med kirkerådet og med min lokale menighet. Begge har stilt seg helt uforstående til problemstillingen, og svart at “du må henvende deg til menigheten du er registrert i”. Ettersom jeg verken er døpt eller konfirmert og aldri har meldt meg inn i noen menighet har det ikke vært så enkelt å finne ut hvilken menighet dette skulle være.

Men her forleden fikk jeg vite at siden i sommer har Folkeregisteret innført en ordning der man kan sjekke sin trostilhørighet. Ring 75 00 75 00 og forklar ditt ærend, bli satt over et par ganger og forklar ditt ærend igjen, og vips så får du et brev i posten som forteller hvilket eller hvilke tros- eller livssynssamfunn du er registrert som medlem i.

Jeg fikk brevet mitt i dag, og joda: Jeg er registrert som medlem i Den norske kirke. Noe de var helt ute av stand til å fortelle meg.

Jeg vil selvsagt melde meg ut så snart som mulig. Men det er ikke nok med det. Fordi jeg har vært registrert som medlem mot mitt vitende og vilje, er også min datter registrert som tilhørig. Denne praksisen kunne jeg sagt enda mer om, men jeg synes egentlig praksisen er så hårreisende at den taler for seg selv.

For å oppsummere: Jeg – udøpt, ukonfirmert og overbevist ateist – har i en årrekke vært medlem av kirken uten at jeg ante det. Min datter – udøpt og oppdratt i troen på Darwin – er medlem av kirken uten at vi foreldre fikk vite om at hun ble innmeldt.

Og dette er ikke et resultat av en glipp. Dette er systemet slik kirken og politikerne faktisk har vedtatt at det skal fungere, til tross for mange og velfunderte protester. Det gjør meg sint og frustrert.

(Nevnte jeg at de krever skriftlig utmelding av både meg og min datter til tross for at ingen av oss noensinne har meldt oss inn?)