Posts Tagged ‘kirke’

Hemmelig tvangsmedlemsskap for liten og stor

fredag, oktober 24th, 2008

Som de fleste antakelig vet, er det mange som er medlem av kirken uten at de aner det selv. Dette er fordi kirken ved innføring av dataregister enkelt og greit meldte inn alle som sto i folkeregisteret, med enkelte unntak. Jeg kunne sagt mye om den praksisen, men det har mange gjort før meg, så jeg skal fatte meg i korthet.

Ved tre-fire forskjellige anledninger har jeg henvendt meg til kirken for å forsøke å få greie på om jeg er medlem eller ikke. Jeg har snakket med kirkerådet og med min lokale menighet. Begge har stilt seg helt uforstående til problemstillingen, og svart at “du må henvende deg til menigheten du er registrert i”. Ettersom jeg verken er døpt eller konfirmert og aldri har meldt meg inn i noen menighet har det ikke vært så enkelt å finne ut hvilken menighet dette skulle være.

Men her forleden fikk jeg vite at siden i sommer har Folkeregisteret innført en ordning der man kan sjekke sin trostilhørighet. Ring 75 00 75 00 og forklar ditt ærend, bli satt over et par ganger og forklar ditt ærend igjen, og vips så får du et brev i posten som forteller hvilket eller hvilke tros- eller livssynssamfunn du er registrert som medlem i.

Jeg fikk brevet mitt i dag, og joda: Jeg er registrert som medlem i Den norske kirke. Noe de var helt ute av stand til å fortelle meg.

Jeg vil selvsagt melde meg ut så snart som mulig. Men det er ikke nok med det. Fordi jeg har vært registrert som medlem mot mitt vitende og vilje, er også min datter registrert som tilhørig. Denne praksisen kunne jeg sagt enda mer om, men jeg synes egentlig praksisen er så hårreisende at den taler for seg selv.

For å oppsummere: Jeg – udøpt, ukonfirmert og overbevist ateist – har i en årrekke vært medlem av kirken uten at jeg ante det. Min datter – udøpt og oppdratt i troen på Darwin – er medlem av kirken uten at vi foreldre fikk vite om at hun ble innmeldt.

Og dette er ikke et resultat av en glipp. Dette er systemet slik kirken og politikerne faktisk har vedtatt at det skal fungere, til tross for mange og velfunderte protester. Det gjør meg sint og frustrert.

(Nevnte jeg at de krever skriftlig utmelding av både meg og min datter til tross for at ingen av oss noensinne har meldt oss inn?)