Posts Tagged ‘jobb’

Kvinner og IT – er det noe problem, da?

mandag, mars 7th, 2011

Som kvinne i IT har jeg blitt bedt om å snakke til en gruppe IT-studenter om det å være kvinne i IT. Foreløpig befinner foredraget seg kun på drodlestadiet, men jeg håper bloggeverden vil drodle litt sammen med meg, i anledning dagen.

I 2004 skrev jeg om kvinner og Linux, i en bloggpost som er overraskende aktuell i dagens mobbedebatt. Foredraget for studentene får nok en litt annen vinkling, i og med at arbeidshverdagen og ikke mobbing er tema, men jeg regner med å svippe innom emner som selvtillit. Jeg vil også si noe om typiske feller man bør prøve å unngå, både i egne holdninger og tanker og overfor hersketeknikker man kan møte som ung, usikker og nyutdannet. Jeg kommer neppe til å gå mye inn på den organisatoriske og strukturelle biten, det vil min medforedragsholder med denslags kompetanse dekke. Jeg er er altså først og fremst tilstede som Exhibit A: En vaskeekte kvinnelig IT-arbeidstaker.

Selv har jeg egentlig få opplevelser av kjønn som noen betydelig faktor i arbeidslivet, men jeg vet jo at det eksisterer andre historier enn min, og jeg observerer ikke minst at det er få av oss. Derfor vil jeg veldig gjerne høre om andres erfaringer.

Jeg slenger ut noen spørsmål, og lover å komme med en oppsummering etterhvert. Du trenger verken være kvinne eller IT-menneske for å komme med innspill, og innspill i form av nye spørsmål er også høyst velkomne.

  1. Hvorfor er det så få kvinner i rent tekniske IT-stillinger? Utviklere, systemadministratorer, nettverksdriftere?
  2. Om du er en kvinnelig geek: Hvordan opplever du arbeidshverdagen din? Hva slags tanker har du om kjønnsperspektivet? Har du opplevd å bli diskriminert på grunn av kjønn? Har du opplevd å bli fremhevet på grunn av kjønn?
  3. Om du er en mannlig geek: Har du kvinnelige kolleger? Hva slags tanker har du om kjønnsforskjeller i arbeidslivet?
  4. Hvis du skulle gitt et godt råd til kvinnelige (og mannlige?) IT-studenter som skal ut i arbeidslivet, hva ville det være?
  5. Noen andre tanker om temaet? Noen gode historier?

Hvordan få din nerd til å ta oppvasken: En ufullendt studie

fredag, juni 12th, 2009

Det begynte med at jeg en morgen kom forbi kjøkkenkroken på jobben og oppdaget at en av mine kolleger ryddet og vasket etter en bøling mennesker som, fordi oppvaskmaskinen var full av rene tallerker, hadde sett seg nødt til å sette de skitne tallerknene sine på benken i stedet. Siden det burde være unødvendig at en person rydder etter tretti andre, hengte jeg opp en liten lapp med forslag til mer hensiktsmessige prosedyrer for bruk av kjøkkenet. Jeg jobber med datanerder, så jeg valgte et språk de ville forstå:

Koden er pseudokode, ikke et kjent språk. Det gikk naturlig nok ikke lang tid før noen hadde klaget på syntaksen, med en fin rød krøllunderstreking. Over de neste dagene fulgte, med ujevne mellomrom, nye innlegg i diskusjonen om kodens funksjon og gyldighet.

Det neste som fulgte var en ny versjon i Haskell, som dessverre er gått tapt. Men litt senere kom en versjon i Lisp:

Og selvsagt et utvalg i økende grad perifere språk. Først Assembly og BF, og mitt siste bidrag, Whitespace:

Syretesten på programkvalitet er selvsagt om programmet utfører oppgavene etter intensjonen. Dessverre kan det se ut til at det fremdeles gjenstår noe arbeid på dette punktet, muligens med implikasjoner helt ned på designnivå.

Leketøy på jobb: En bitteliten bit i kringkastingspuslespillet

onsdag, februar 25th, 2009

Siden september i fjor har jeg jobbet i Vizrt, som lager grafikksystemer for kringkasting. Utviklingskontorer i flere land lager ulike komponenter av systemene, blant annet system for lagring av videoklipp og selve rendre- og utspillingsmotoren. Her i Norge lages kontrollprogrammene, der man setter sammen grafikk, tekst og video, lager spillelister og styrer utspilling til tv-skjermen. Det er ganske komplekse greier, med mange komponenter som skal snakke sammen.

Små tv-stasjoner med relativt enkle behov bruker gjerne en applikasjon som har all funksjonaliteten i én pakke. Denne applikasjonen styres med et spesialtastatur som har en haug med ekstra knapper:

Taster fra triotastatur

De store stasjonene, som NRK, BBC og CNN, bruker mer omfattende oppsett, både på programvare- og maskinvaresiden. Du har sikkert sett bilder fra TV-studioer der operatørene sitter med digre miksepulter med en million knapper på. Disse knappene er koblet til slike bokser:

GPI-boks

Boksene ser ikke nødvendigvis akkurat slik ut, men de har samme, enkle logikken. De tar imot analoge signaler i den ene enden, og sender ut digitale signaler i den andre. Det som kommer inn er elektrisk spenning. Den tolkes som “høy” eller “lav”. Oversatt til digitalt blir det en eller null. På, av. Dette systemet kalles GPI, “General Purpose Interface” eller på godt norsk, “grensesnitt for generelle formål”. Boksene kan seriekobles, så man kan programmere så mange knapper man bare vil.

I andre enden kommer det altså digitale signaler ut. Disse blir mottatt av en helt vanlig datamaskin, som kjører et program som skjønner disse signalene. Programmet setter man opp til å utføre ulike kommandoer avhengig av hvilke kontakter som er av eller på. De digre miksepultene er altså ikke stort annet enn avanserte tastaturer. Trykk på en knapp, få datamaskinen til å gjøre noe. (Ok, boksene har noen fiffige releer og slikt også som man kan gjøre litt mer avanserte ting med, men det lar vi ligge til en annen gang)

Men hva gjør man når man skal sjekke at mottaker-programmet skjønner signalene det får, men ikke har en gigantisk miksepult til ufyselig mange kroner? Da skaffer man seg en boks, en strømkilde, og en ledning:

GPI-boks med ledning

Slik kan man more seg med å leke Den Lille Elektriker i betalt arbeidstid. Hurra!