Brukertesting – praktisk og upraktisk

16. september 2011

For ordens skyld

Jon Gunnar Wold, en av forfatterne av boken Praktisk brukertesting, etterlyste bokanmeldere via Twitter. Jeg er interessert i temaet og meldte meg frivillig til å teste boken. Dette er dermed en sponset bloggpost, men jeg har ikke mottatt annen kompensasjon enn selve boken for å skrive om den.

Om meg

Jeg har tidvis skrevet om jobb her på bloggen, men en god del av leserne har antakelig ikke helt klart for seg hva jeg jobber med. Jeg er testleder og teknisk tester i Vizrt, som (blant annet) utvikler kontrollsystemer for tv-grafikk. Vi lager altså ikke selve grafikken, men verktøyene som brukes for å lage den og få den spilt ut på luften. Jeg bruker mye av tiden min på å planlegge test og grave fram nødvendig teknisk informasjon om kommende systemer og funksjonalitet, men får også leke med morsomme duppeditter. Teamet mitt fokuserer mest på funksjonell testing, men har lav terskel for å rapportere om ting som går på ren brukervennlighet. I tillegg har noen utviklere på avdelingen eksperimentert med brukertesting og oppnådd gode resultater med svært enkle midler.

Om boken

Til poenget. Boken heter altså “Praktisk brukertesting”, og den er akkurat det den gir seg ut for å være. Jeg kom meg greit gjennom hele boken på en halv arbeidsdag. For de som har enda mindre tid å avse åpner boken med en presentasjon av ulike roller som kan tenkes å ha nytte av boken, med tips om hvilke kapitler de bør se spesielt på. Det er et gjennomgående fokus på nytteverdi i arbeidslivet, og en god balanse mellom det ideelle og det oppnåelige.

Før jeg åpnet boken hadde jeg en konkret liste av spørsmål jeg håpet å finne forslag til løsninger på:

 1. Hva skjer med resultatene av brukertest når deadline nærmer seg og kunden skal på luften med den nye funksjonaliteten på tirsdag?
 2. Hvordan håndterer man brukertesting med en målgruppe som er vanskelig å definere og ikke minst vanskelig tilgjengelig?
 3. Hvordan kan man praktisk gjennomføre brukertest av svært komplekse systemer?

Min personlige dom over boken blir dermed avhengig av i hvilken grad jeg fikk nyttige svar på disse spørsmålene. Det skal jeg komme tilbake til.

Først litt mer generelt om boken. Dette er ikke den første teksten jeg leser om brukertesting, selv om jeg på ingen måte er ekspert på området. Det de fleste tekster om brukertesting har til felles er at de er fokusert på metode. I så måte ble jeg svært positivt overrasket over Praktisk brukertesting.

Det er riktignok et kapittel om metode, og det kapittelet sier bare en brøkdel av det det kunne ha sagt. Mesteparten av boken dreier seg om andre ting: Ren praktisk gjennomføring av brukertester, ned til detaljnivå med forslag til sjekklister. Hvordan logge og analysere resultatene, og ikke minst – hvordan få gjennomslag for å gjøre endringer basert på resultatene. En fornuftig prioritering, spør du meg. Metodikk finnes det hauger av annen tilgjengelig litteratur på, og den store bøygen er ikke egentlig å finne ut av metodene, men å få noen konkrete resultater av testingen, i form av bedre produkter.

Boken er tydelig skrevet av folk med mye praktisk erfaring, og bruker flittig sitater fra og referanser til andre erfarne kilder. Den er konkret og behagelig kortfattet, men samtidig fleksibel, og fokuserer gjennomgående på praksis framfor teori – learning by doing. Det dukker likevel opp en påminnelse mot slutten om at brukertesting ikke erstatter interaksjonsdesignere.

En ekstra styrke er at boken er skrevet på norsk, med det norske arbeidsmarkedet som utgangspunkt. Du skal ikke forbi mange landegrenser før du finner store forskjeller i bedriftskultur og brukerkultur. Rådene som gis er fornuftige i forhold til norsk kultur, og eksemplene er hovedsakelig fra norske bedrifter. Dermed er de lett omsettelige i praksis, for ferske brukertestere som tester systemer utviklet i Norge for norske brukere.

Dette er som sagt en styrke, men samtidig en svakhet. Jeg savner et avsnitt eller to om det internasjonale aspektet, både med tanke på brukermassen (i hvilken grad kan man generalisere brukertest gjort i ett land til brukere i et annet?) og med tanke på forankring av brukertesting innad i en internasjonal organisasjon med utviklere i mange land. Kanskje i neste utgave?

Så tilbake til utgangspunktet. Spørsmålene mine var ikke enkle, og de har ikke enkle svar. Boken behandler temaet om tidsfrister på realistisk vis. Noen ganger er det rett og slett ikke tid – prøv igjen neste gang, og planlegg bedre fra start av. Det forutsetter riktignok at den som er interessert i å kjøre brukertesting er med ganske tidlig i prosjektet, og ikke minst at prosjektet er veldefinert. Som så mange andre bøker om test og prosess bærer Praktisk brukertesting preg av konsulentbransje og prosjektbasert utvikling, der man har en plan, en kravspesifikasjon, en prosjektleder og en gruppe mennesker som jobber på et bestemt prosjekt i en bestemt periode. I min bedrift er ikke dette alltid (eller ofte) tilfelle. Spørsmål to og tre blir ikke egentlig besvart.

Vil jeg nå hoppe til verket og sette i gang brukertester på jobben?

Tja.

Produktene jeg jobber med har en del aspekter som gjør at brukertesting ikke er helt rett fram. Som nevnt innledningsvis:

 • Målgruppen er vanskelig tilgjengelig. Brukerne er ulike yrkesgrupper hos TV-stasjoner rundt omkring i verden. For de spesifikke produktene jeg har testansvar for er det mest relevant å kjøre brukertest på journalister og operatører – det vil si de som legger informasjonen inn i systemet, og de som sørger for at den blir spilt ut på luften til rett tid. Det er ikke praktisk og ressursmessig mulig å få brukerne til å komme til oss – vi må komme til dem. Selv da kan det være vanskelig å få tilgang til testpersonene vi trenger.
 • Testmiljøet er komplekst og kostbart. En ren oppgavebasert test vil ikke være god nok for oss, ettersom en viktig faktor er hvordan systemet fungerer under tidspress med mange beskjeder som flyr fram og tilbake og ting som må endres på sekunders varsel. TV-seere ville bli overrasket over hvor kaotisk situasjonen i kontrollrommet kan framstå under sending, selv om de som sitter der har full kontroll. Noen sekunders forsinkelse som ingen ville lagt merke til i en veldefinert test i rolig setting vil være et stort problem under sending. Å sette opp en egen, realistisk lab er for dyrt og uansett nesten umulig (se neste punkt), og å få tilgang til tv-selskapenes egne kontrollrom er heller ikke rett fram.
 • Målgruppen er vanskelig å definere. Systemene våre integrerer tett med øvrig programvare og hardware hos kunden, og det er milevise forskjeller i oppsett og konfigurasjon fra kunde til kunde. Det er tildels store forskjeller i både brukergrensesnittet og arbeidsflyten. Dermed er vi på gyngende grunn når vi skal prøve å generalisere testresultater og ikke minst prioritere hva som er viktigst å endre. Endringer gjort for å tilpasse produktet til arbeidsflyten til en kunde fører ikke sjelden til at en annen kunde roper opp i protest fordi det kompliserer arbeidsflyten hos dem. Det betyr ikke at brukertest er umulig, men det betyr at vi trenger et mye bredere datagrunnlag enn de 3-5 testpersonene boken legger opp til – og fra kunder over hele verden.

At brukertesting kunne være nyttig for oss er det liten tvil om. Vi, som alle andre, har utfordringer på brukergrensesnittfronten, og de spede forsøkene som har vært gjort har vist at det er mye å hente. Likevel nøler jeg med å sette i gang brukertest av annet enn enkelte, begrensede prosjekter og funksjoner. For de fleste produktene tror jeg kost/nytte vil være større med andre tiltak, i alle fall der vi er nå. For eksempel:

 • Det er vedkjent at verken utviklerne og testerne har tilgang på nok domenekunnskap. Det kan vi gjøre noe med, på ulike måter. Økt domenekunnskap gir ikke automatisk gode brukergrensesnitt, men det øker sannsynligheten for at man utvikler det kunden egentlig trenger for å utføre arbeidsoppgavene sine.
 • Fattigmanns brukertest: Ren observasjon av brukere i deres eget miljø, mens de utfører sitt vanlige arbeid. Denne metoden har vi i testavdelingen allerede tatt i bruk, men arbeidet kan og bør både systematiseres mer og følges bedre opp – og deretter utvides. Selv om dette ikke kan regnes som en brukertest, har Praktisk brukertesting mange nyttige råd som kan brukes også på denne metoden, spesielt med tanke på analyse og bruk av resultatene

Konklusjon

Hvis du snuser på brukertesting og trenger en dytt for å komme i gang, er dette boken for deg. Hvis du allerede har litt erfaring og kunne tenke deg gode tips for å forbedre måten du jobber på, er det også boken for deg.

Verdi for pengene er ikke så relevant som mål, en bedrift som har råd til å kjøre brukertester har uansett råd til de få kronene denne boken koster. Viktigere er at den er verd arbeidstiden som går med til å lese den. Den er både kort nok, tydelig nok og nyttig nok.

Ikke ta deg nær av at jeg er vrang – jeg mener at brukertesting er en verdifull arbeidsmetode og bør brukes overalt der det er praktisk og ressursmessig gjennomførbart. For de aller fleste IT-prosjekter er det det.

Nerdemillionen

8. august 2011

Vi som jobber innen IT-bransjen har generelt helt grei lønn. I det store bildet har vi faktisk helt ufyselig god lønn. Dessuten tilbringer vi store deler av livene våre på internett, og skaper oss ganske store nettverk. En av disse IT-nissene har sett mulighetene i denne kombinasjonen, og startet NerdAid – eller på nerdsk, #nerdaid.

Det dreier seg om Øst-Afrika og sultkatastrofen der. Du har sikkert sett bildene og tenkt at du burde gjøre noe. For de fleste av oss er det ikke så mye mer vi kan gjøre enn å gi penger. Men penger har vi til gjengjeld lassevis av her i landet. Joda, bestemor må kanskje bo på dobbeltrom et år til, men hun får i det minste mat.

Jeg blir flau og nedstemt om vi ikke klarer å hoste opp den millionen #nerdaid har satt seg som mål. Kom igjen, folkens.

Religionsseksuell kjedsommelighet

31. juli 2011

Jeg har hatt Dag Øistein Endsjøs “Sex og religion” liggende på hyllen en stund, og i grunnen gledet meg til å komme i gang med den. Jeg liker å lese populærvitenskap og populærhumaniora, og som enhver tabloidredaktør kan fortelle deg, alle liker å lese om sex. Sex er jo en ganske sentral ingrediens i de fleste menneskers liv – noen ville driste seg til å si avgjørende.

Desto større var skuffelsen da jeg kom i gang med boken. Det skal godt gjøres å skrive kjedelig om sex, enda mindre om kombinasjonen sex og religion, men det er akkurat det forfatteren har klart.

For det første er boken ekstremt repetitiv. Poenger som godt kunne vært avklart på et avsnitt eller to fyller flere sider, og kommer gjerne tilbake et par ganger til senere i kapittelet, og med nesten samme vinkling i neste kapittel.

Dernest er den svært ordrik. Ved å slå opp på en tilfeldig side mens jeg skriver dette kan jeg gi et eksempel: “Mange ganger er det vanskelig å se i hvilken grad det i det hele tatt er mulig å identifisere spesifikke religionsseksuelle regler for homosex.” Denne typen vendinger er regelen heller enn unntaket, og gjør teksten tørr og tunglest.

De to faktorene over gjør at det er vanskelig å følge en rød tråd i teksten. Det kan virke som strategien har vært å pøse på med absolutt alle detaljer forfatteren har klart å finne kilder på. Det ville vært en fordel med en strammere redigering, både av kildetilfang og presentasjon.

Selv om dette ikke oppgis i klartekst, har forfatteren en tydelig agenda i forsvaret av homofili. Dette temaet tar overhånd og kommer i veien for en nøytral og opplysende gjennomgang av fagstoffet. Homosex har en framtredende plass i alle kapitlene, og den presenterende stemmen glir jevnlig over i agitasjon. I etterkant ser jeg på Wikipedia at Endsjø er omtalt som “en viktig ideolog i den norske homobevegelsen”. Det i seg selv har jeg ikke noe problem med, men det hadde forekommet meg ærligere å presentere boken som et forsvarsskrift for homofili enn som en på overflaten nøytral fagbok om sex og religion i et historisk perspektiv. I så fall ville jeg lest den med andre forventninger.

Alt er riktignok ikke svart. Boken inneholder utvilsomt mye informasjon for den som leter, og for de som ønsker å lære mer er kildelisten omfangsrik. Likevel er hovedinntrykket at jeg har kjedet meg gjennom en massiv mengde fyllord for å ikke egentlig lære så mye jeg ikke visste fra før.

Skam, håp og lettelse

26. juli 2011

Vi satt alle lamslåtte lørdag morgen, da vi våknet til et tall som var hinsides fatteevne. “Åtte?” spurte jeg, sikker på at jeg hadde hørt feil. “Nei, åtti”, lød bekreftelsen. Lammelsen vil ikke helt gi seg, men erstattes langsomt av et håp om at noe ondt kan bli kimen til noe godt.

Jeg er, som alle andre her i landet i dag, stolt og rørt over de rolige, verdige støttemarkeringene som har gått over hele landet etter terroraksjonen fredag. Det er fint å se at vi kan stå samlet om det fredelige, åpne demokratiet vi er så heldige å få leve i, fint å se et helt folk samlet i sorg og håp, ikke i hat.

Samtidig kan jeg ikke fri meg fra en nagende følelse. Dersom gjerningsmannen hadde vært en av dem, i stedet for en av oss, hadde vi da vært like raske til å fri oss fra hat og hevntanker? Ville folket vært like samlet om troen på en verdig rettssak og rettferdig dom?

Vi så kimen allerede i timene etter bomben, før noen visste hvor blond og innfødt gjerningsmannen var. Muslimer og tilfeldige “annerledesnorske” ble åpent trakassert i gatene. På Facebook boblet muslimhatet, vennelisten min ble raskt litt kortere da enkelte fjerne bekjente viste sine sanne ansikt. Da de første rapportene om den høye, ariske mannen på Utøya tikket inn la det seg en demper over den aggressive stemningen. Hat ble til vantro.

Bekreftelsen kom, gjerningsmannen var den norskeste nordmann, en av oss. I vår kollektive oppslutning om demokratiet vi ikke visste hvor mye vi elsket, ligger det kanskje en liten, liten flis av skam dypt begravet. Jeg kjenner litt på den. Og samtidig lettelsen jeg følte allerede da de første rapportene om den blonde dukket opp, håpet jeg øynet om at denne hendelsen likevel ikke ville bli starten på en ny opptur for innvandrerhat, muslimhets, hevn og splittelse.

Jeg skulle så gjerne tro på at Norge ville stått like samlet i sorgen, like fokusert på håpet i stedet for hevnen, dersom det hadde vært islamistiske ekstremister som sto bak terroraksjonen – en av dem, i stedet for en av oss. Men jeg klarer det ikke.

Jane Eyre

11. juli 2011

Ofte er det slik med filmer basert på bøker at filmen aldri kan bli annet enn en blek kopi av boken. Noen ganger har regissøren klart å frikoble filmen nok til at man klarer å se dem som to helt separate entiteter, andre ganger blir det bare en deprimerende rekke av tapte øyeblikk.

Filmen Jane Eyre, som går på kino nå, er i en tredje kategori. Den fungerer på mange måter ikke på egne ben. Historien antydes mer enn fortelles, og jeg er usikker på om det går an å få noe særlig sammenheng hvis man ikke har lest boken. Enkelte scener virker så løsrevne og tømt for meningsinnhold at jeg lurte på hvorfor de i det hele tatt var tatt med – spesielt de som forteller om tiden på Lowood, men også forholdet mellom Jane og St. John.

Likevel fungerer filmen, hvis man ser det som en fantastisk utført illustrasjon til romanen, i stedet for et selvstendig verk. Hovedpersonen fanger akkurat den motsetningen mellom det ordinære, men likevel inntagende som er et bærende element i boken. Filmen er ellers ikke i nærheten av den møysommelige oppbyggingen av et liv, en personlighet og den intensiteten som gjør boken til et mesterverk.

Dommen er altså: Les boken, og gå deretter og se filmen. Hvis du bare skal gjøre en av delene, velg boken.

En eller flere politimenn

6. juni 2011

Jeg har lest “The Third Policeman” av Flann O’Brien, og min litteraturviterprogrammererkollega Bjørn har ønsket seg en bloggpost om den.

Jeg er ingen litteraturviter, så jeg kommer ikke med noen dype analyser i tråd med Bjørns hovedoppgave om verket. Det viktigste spørsmålet jeg svarer på er om jeg satte pris på å lese boken. Det skal jeg komme tilbake til.

Her snakker vi altså postmoderne i et nøtteskall. Boken er passelig surrealistisk, og har innimellom den fine evnen til å gjøre deg litt usikker på om opp fremdeles er opp, ned fremdeles ned og hvorvidt opp og ned er begreper som overhodet gir mening. Språket er lekent og har mange originale bilder som lar leseren se vanlige (og uvanlige) ting i et nytt lys.

Here I gave some sound again, hearing my own voice as if I was a bystander at a public meeting where I was myself the main speaker.

Gjentakelser er sentralt:

The distance we walked in this country I do not know but we arrived in the end at some place where we stopped without proceeding farther.

‘It is here somewhere,’ the Sergeant said, ‘or beside a place somewhere near the next place adjacent.’

Språket er ofte så tilstedeværende at det legger seg foran selve historien. Jeg liker å kunne miste meg selv i en god bok, men her snublet jeg ofte underveis i ekstrem adjektivbruk. Som god lingvist elsker jeg oppfinnsom ordbruk og uventede vendinger, men helst i små doser av gangen (også grunnen til at jeg svært sjelden leser Terry Pratchett). Store deler av teksten går omtrent som dette:

‘But that is impossible, it is a very unreasonable requisition,’ he said, ‘it is vexatious and unconscionable,’ he added legally.

Handlingen er på mange måter underordnet. Det er en klassisk reise til et absurd fantasirike – tenk Nils Klim – ispedd referanser til en fiktiv filosof. Sentrale tema er sykler, døden og evig liv.

Og så tilbake til det viktigste. Er det en god bok, sett at man er en helt vanlig leser, og ikke litteraturviter med hang til overanalyse?

Til det må jeg svare et kontant nja. Jeg tror det er meningen den skal være morsom, men mangler underfundigheten jeg setter mest pris på i humoravdelingen. Totalt sett ble de gode øyeblikkene overskygget av anmassende, altomfattende språk. Men liker du både postmodernitet og Discworld, bør du kanskje gi de tre politimennene en sjanse.

 

Tåkrøllebok søkes

4. juni 2011

Du vet hvordan det er. Noen bøker er så gode at du krøller tærne i ren nytelse. En sånn bok vil jeg lese i sommerferien. Kanskje til og med flere.

Når leste du sist en bok du håpet aldri ville ta slutt? Og hvilken bok var det? Fortell, fortell!

Hvordan få suksess i IT-bransjen: Del 4 – De som kan mer enn deg tar feil

3. juni 2011

De fleste bedrifter og fagfelt har en minst en guru. En person som har vært der så lenge og kan så mye at få, om noen, stiller spørsmål ved avgjørelsene deres. Noen guruer er globale innen et fagfelt eller en metodologi, andre er lokale eksperter på en bestemt applikasjon eller utviklingsområde. Hvis disse hevder at en bestemt metode er den beste for å løse et problem, tar folk det for gitt at de har rett. De har jo tross alt rett stadig vekk.

Kompetente mennesker kan mye, og er viktige ressurser å ha i et prosjekt. Men det at han på nabokontoret kan noe, er ingen unnskyldning for deg til å skru av hjernen.

Man kan selvsagt ikke stille spørsmål ved alt hele tiden, ellers får man ikke gjort særlig mye annet. Ofte er det fornuftig å forholde seg til det noen andre har bestemt eller foreslått. Godt nok er ofte bedre enn perfekt. Men føler du noe skurrer, stopp opp og tenk. Ikke gå ut fra at noen allerede har sett saken fra den vinkelen og allerede tatt hensyn til problemet, selv om de er flinkere enn deg.

Det kan føles som en belastning å komme inn fra sidelinjen og antyde at flinke, erfarne mennesker tar feil. Men også flinke folk gjør feil hver dag, og i en fornuftig bedrift setter smartingene pris på stemmer som kommer med andre forslag og synsvinkler, eller påpeker problemer som andre ikke har lagt merke til ennå.

Jeg har hatt flere aha-opplevelser på dette feltet. Jeg har opplevd prosjekter der alle som har jobbet på prosjektet har sett helt grunnleggende problemer, men ingen har tord å ta opp kampen mot det de har sett på som ekspertisen. Jeg har opplevd å få mailer fra langt mer erfarne kolleger enn meg selv, som har takket meg for å ta opp ting når de selv ikke har våget å stikke ut nakken.

Og det aller viktigste: Når jeg har tatt opp saker, har jeg opplevd en fantastisk respons fra ekspertisen, som har imøtekommet kritikken, begrunnet sine synspunkter godt og grundig, og vært villige til å gjøre endringer der endringer er nødvendige eller hensiktsmessige. Det er en grunn til at ekspertene er eksperter – de er ofte veldig flinke til å lære av feilene sine. Feilene kommer jo som regel for en dag til slutt uansett, men for prosjektet er det langt bedre at de kommer før enn etter release. Og ikke minst er det mye mer motiverende å arbeide på et prosjekt man har tro på.

Dette burde være åpenbart for de fleste, men likevel – noen tips for god kritikk:

Vær ydmyk. Selv om du er sikker på at du har rett og at alle andre tar feil, er det lite hensiktsmessig å komme brasende inn og slå i bordet. Kom med spørsmål og forslag, ikke ferdige løsninger. Som regel er den beste løsningen ikke nøyaktig hva du hadde tenkt – mer om akkurat det i en senere bloggpost.

Vær direkte. Hinting og mumling i bisetninger er bare irriterende. Send gjerne en ryddig og gjennomtenkt epost til alle relevante parter og gjør det klart nøyaktig hva det er du prøver å si. Forklar hva du mener ikke fungerer, og hvorfor.

Fokuser på målet. Målet er (fortrinnsvis) et godt prosjekt. Målet er (helst) ikke å henge ut andres inkompetanse eller fremheve egen genialitet. Vi er alle inkompetente, og gode prosjekter kommer av samarbeid og bruk av sterke sider, ikke av å lage politikk ut av svake sider.

Om jeg noen gang synder mot alle de gode tankene i denne bloggposten? Stadig vekk, mer enn jeg liker. Men det er en fin ting å øve på.

Linsegryte med spinat og kylling

22. mai 2011

Å lære å lage indisk mat har vært en av de store kulinariske målene i livet mitt. Jeg har prøvet og feilet mye, og kommet fram til et viktig prinsipp: More is more. I alle fall når det gjelder krydder. Du slipper ikke unna med mindre enn fem typer krydder, og jo flere, jo bedre. Innen rimelighetens grenser, naturligvis. Skjønt akkurat det med rimelighetens grenser er jeg litt usikker på, jeg har ikke nådd dem ennå.

Jeg har fremdeles mesteparten å lære når det kommer til indisk matlaging, men jeg har kommet meg til det nivået der jeg kan kokke etter innfallsmetoden og få bra resultat. Hvis du ikke er helt der ennå, kan du prøve denne oppskriften på linsegryte med spinat og kylling. Er du vegetarianer eller veganer, kan du sikkert fint sløyfe kyllingen.

Dette er ikke en sterk rett. Til og med husets kresne fireåring liker den, og det er ettåringens absolutte favorittmiddag. Men ønsker du deg mer spark kan du alltids legge til litt mer chili. Altså – til ca 4 voksne:

 • 400 gram kylling
 • 250 gram frossen spinat
 • 1 boks hakkede tomater
 • 2 mellomstore løk
 • 2 dl tørre grønne linser
 • 2 dl tørre sorte linser
 • 2 ss spisskummin
 • 1 ss garam masala
 • 1 ss paprikapulver
 • 1 ss amchur (mangopulver)
 • 1 ss tandoorikrydder
 • 1 ts pepper
 • 1/2 ts chilipulver (mer hvis du vil ha sterkere mat – og husk at chili og chili er førtifem forskjellige ting, så tilpass mengde etter typen chilipulver du har)

Del kyllingen i mellomstore biter og fres den i litt olje i en gryte. Grovhakk løken og stek den blank sammen med kyllingbitene. Hell over tomatene. Ha i spinaten og linsene, og en knapp liter vann. La koke under lokk i halvannen time, til linsene er helt møre. Rør noen ganger underveis, og ha i mer vann om nødvendig. Serveres med ris.

Hvordan få suksess i IT-bransjen: Del 3 – Drikk mye kaffe

18. mai 2011

Kaffetrakterens symbolske rolle i arbeidslivet til tross: Det jeg var aller minst forberedt på som ny arbeidstaker var viktigheten av å drikke kaffe. Mye kaffe. Hvis du ikke liker kaffe kan du selvsagt gjerne drikke te eller vann, så lenge du henter den i nærheten av kaffetrakteren.

Så godt som alle de spennende faglige og avdelingspolitiske diskusjonene starter rundt kaffetrakteren. Og det viktige er: Ingen kommer til å invitere deg! Hvis du vil være med å påvirke hva som skjer må du delta i de uformelle foraene, stoppe opp når du går forbi noen som snakker sammen i korridorene, spisse ørene når noen kommer inn på noe interessant i lunsjen.

Alle arbeidsplasser har noen monomane arbeidsjern som henter sin kaffe og forsvinner inn på kontoret, der de sitter og koder fram til en sen lunsj, etterfulgt av mer intens koding. Disse arbeidsjernene er ekstremt verdifulle, og hvis du er en slik kommer noen til å sette stor pris på arbeidet du gjør. (I alle fall hvis du gjør det bra). Men ikke tro, som nyutdannet, at å kode mest mulig, eller å prosessere flest mulig supportsaker, eller kjøre flest mulig testcaser, er den eneste måten å oppnå suksess. Dersom du bare forholder deg til formelle informasjonskanaler går du glipp av 70% av den verdifulle kommunikasjonen på arbeidsplassen.

Man kan mene at dette er en uting, og at alle bør inkluderes formelt i alle interessante diskusjoner, men faktum er at hjerner tenker mest kreativt når de står og henger rundt kaffetrakteren. (Andre gode tenkeplasser er i dusjen, på sykkelen på vei til jobb, og i sengen ved leggetid – men det er en annen diskusjon.) Gode ideer blir mer formaliserte etter hvert hvis noen følger opp og gjør dem til virkelighet, men starten er alltid uformell og skjer blant de som tilfeldigvis er der akkurat da. Å kalle inn til et brainstorming-møte er litt som å be noen fortelle en vits på stående fot. Du får kanskje høre en vits, men den er aldri like brølende fantastisk som de vitsene som kommer trillende på assosiasjonsrekkefølge eller situasjonskomikk i løpet av nachspielet.

Ikke dermed sagt at uformell brainstorming og diskusjon er problemfritt. Det finnes mange utfordringer knyttet til å holde folk oppdatert, spesielt i organisasjoner der folk er fordelt på flere fysiske kontorer. Det endrer ikke på det faktum at de uformelle kanalene eksisterer og er viktige. Man er nødt å forholde seg til dem. Selv valgte jeg å skifte jobb for en del år siden nettopp fordi oversettelsen fra uformell til formell ikke fungerte, og jeg satt i en annen by.

Du kan selv gjøre mye for å holde loopen i gang – send en mail med oppsummering når du har deltatt i en fruktbar samtale, både til de som var tilstede og til andre som potensielt kan være interesserte. Da får du informasjonen ut, samtidig som du hjelper til å få saken videre til neste steg i stedet for å la den renne ut i sanden. Om ingenting kommer videre blir det som skjer rundt kaffetrakteren bare meningsløst småprat – kanskje ikke direkte bortkastet tid, men heller ingen stor gevinst for bedriften.

Men før du installerer kontorstolen i kjøkkenkroken og hekter opp intravenøsen: Det går an å overdrive. Du må kanskje gjøre litt kjedelig rutinearbeid sånn innimellom, også. Heldigvis er oppgavene raske å få unna med all koffeinen du har innabords.

Som et apropos: Det finnes mange sjefer som gjemmer seg bort på store, fine hjørnekontorer litt utenfor allfarvei i forhold til der de ansatte kravler rundt. Og så finnes det sjefer som har kontoret sitt midt i kaffegryten. De blir forstyrret stadig vekk og har sjelden særlig god utsikt, men de får med seg mye mer av det som skjer på avdelingen. Blir du sjef noen gang og får velge kontor, sats på det kjipe og trange like ved siden av kjøkkenkroken.