Posts Tagged ‘aspergers’

Teknisk aspergers

onsdag, desember 10th, 2008

I jobben min har jeg av og til kommet i kontakt med mennesker med aspergers syndrom. Dette er en mild form for autisme som litt forenklet sagt gir seg utslag i at personen har problemer med å forstå sosiale koder. De fleste av dem fungerer helt greit i vanlige sosiale situasjoner fordi de har lært hvordan det er forventet at man reagerer i ulike situasjoner. “Hvis Petter smiler og sier hei, er det meningen at jeg sier hei tilbake. Dersom det er mandag kan jeg også spørre om det har vært en fin helg.”

Problemet er ikke språklig – personene det gjelder kan godt være over gjennomsnittlig flinke med språket. Det er heller ikke et spørsmål om intelligens. Det er rett og slett mangel på en form for innsikt som ikke kan læres – innsikten i hvordan menneskelig samhandling foregår under overflaten. Derfor blir personer med aspergers syndrom gjerne i villrede når de møter nye situasjoner, spesielt slike som er ladde med komplekse følelser, som sjalusi, forelskelse eller fornærmelse. De er sjelden flinke til konflikthåndtering, på grunn av manglende forståelse av de underliggende motivene og følelsene til personene som er involvert i konflikten.

På samme måte møter jeg med jevne mellomrom personer med noe jeg vil kalle teknisk aspergers. Det er ikke en diagnose, men burde kanskje vært det. Det er nemlig sterke paralleller til vanlig aspergers, bortsett fra at det i stedet for sosial innsikt rammer den tekniske innsikten.

Mennesker med aspergers styrer ofte unna jobber som krever høy grad av sosial interaksjon. Slik havner en del av dem i IT-industrien. Det er nok også tilfelle at de fleste som lider av teknisk aspergers styrer unna jobber som krever høy grad av teknisk interaksjon, men det gjelder ikke alle.

En person med teknisk aspergers kan ofte være vanskelig å skille fra andre, spesielt på lavere eller svært yrkesrettede utdanningsnivåer. Selv i det praktiske arbeidslivet kan man overse denne egenskapen i en kollega i lengre tid. Teknisk aspergers betyr nemlig ikke at personen ikke kan noe om teknikk. Det kan være snakk om svært kunnskapsrike personer, med solid mestring av programmeringsspråk, teknikker og metoder.

Men på ett eller annet tidspunkt dukker det gjerne opp en situasjon som ligger litt utenfor allfarvei, noe som ikke kan løses eller uttrykkes ved hjelp av de teknikkene personen allerede kan. Her er det du ser forskjell på den som har lært seg hva som skjer og kan gjengi det, og den som faktisk forstår hva som foregår under overflaten. Etter langvarig observasjon av en rekke slike personer er mitt inntrykk at dette ikke har noe å gjøre med manglende intelligens eller lav utdanning. Det er, i likhet med sosiale koder for personer med aspergers syndrom, en liten bit av systemet som rett og slett ikke er der.

Man kan sannsynligvis lage intervjuer og ansettelsestester som fanger opp slike jobbsøkere. Men det er ikke nødvendigvis gitt at man alltid bør luke dem ut. Jeg har arbeidet med personer med aspergers syndrom som gjør en svært god jobb når man tar hensyn til deres behov i forhold til kommunikasjon, og jeg har arbeidet med personer med teknisk aspergers som også gjør en svært god jobb og er en nyttig ressurs i et team. De kan ofte være mer systematiske og strukturerte i sin tilnærming til arbeidet enn det som til tider er tilfelle for mennesker med en mer intuitiv tilnærming til teknologi.