This is my brain on coffee

Tags: ,

One Response to “This is my brain on coffee”

  1. Aleksandra says:

    Veldig forklarende modell. Kaffen fordamper også i løpet av dagen – så jeg savner påfyllsbehovet i denne tegningen.