Feilslutning om kjønnsforskjeller

BT har en sak i dag om systematiske kjønnsforskjeller i hvordan kvinner og menn omtales i Forsvaret. Personen som har gjort undersøkelsen legger vekt på at dette hovedsakelig dreier seg om ubevisste holdninger fra skribentenes side. Sjef for Forsvarets mediesenter, Endre Hjelseth, avviser beskrivelsen med begrunnelsen “I vår redaksjonelle stab er det faktisk bare kvinnelige journalister”.

Det kan virke som Hjelseth innbiller seg at kvinner automatisk er fri for ubevisste, vaneskapte tankemønstre om kjønn og kjønnsforskjeller, kun i kraft av å være kvinner. Det ville være fint å kunne påberope seg, men jeg må skuffe ham med at jeg og mine medsøstre nok er like menneskelig feilbarlige på det feltet som menn er.

Comments are closed.