Nyansepropaganda

Ifølge dagens BT klager Frps miljøpolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen på Miljøverndepartementets kursopplegg om klima for lærere i ungdomsskolen og videregående. Problemet er visstnok at “opplegget ikke avspeiler nyansene i den vitenskapelige debatten”.

Jeg har ikke lest kursmateriellet (kuriosa: Det har ikke Ketil Solvik Olsen heller!), så jeg skal ikke uttale meg om sannhetsgehalten i denne påstanden. Derimot: Når har undervisningen på lavere utdanning noensinne avspeilet den vitenskapelige debatten?

Da jeg begynte å studere lingvistikk for ti år siden oppdaget jeg fort at det meste som læres bort av grammatikk og språkfaglig kunnskap i skolen var utdatert minst tjue år tidligere. Grunnen virket ganske åpenbar: Det foregår liten eller ingen etterutdanning av lærere som oppdaterer dem om ny kunnskap på fagfeltene de underviser i. Derfor fortsetter de å undervise de gamle teoriene og begrepene de lærte da de gikk på lærerskolen.

Problemet er altså ikke at departementene holder kurs som kanskje ikke inneholder nok forekomster av “kanskje”, “usikkert” og “forbehold”, men at det ikke holdes nok slike kurs, og at lærere ikke får anledning til å ta de kursene som finnes.

Tags: ,

Comments are closed.