En meme-ting til en avveksling

Jeg poster ikke ofte memer her, men denne var litt morsom. Fra Arve via Peter. Det dreier seg altså om de ti siste kommandoene i shellet:


[eira@cherokee ~]$ history | awk '{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] " " i}}'|sort -rn|head
350 ssh
122 ls
111 cd
56 su
30 scp
30 rsync
30 df
25 ping
25 dmesg
19 top

Ulidelig spennende lesning, altså. Siden ssh er suverent på topp tar jeg med listen for stedet jeg ssher til også:


foetus:~$ history | awk '{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] " " i}}'|sort -rn|head
340 screen
54 ls
38 cd
19 emacs
13 less
7 rm
4 mv
4 ./eggdrop
3 wget
3 tar

One Response to “En meme-ting til en avveksling”

  1. Henrik says:

    Denne er mer lesbar:

    history | awk ‘{ print $2 }’ | sort | uniq -c |sort -rn | head

    🙂